luni, 17 noiembrie 2014

Procuratura Generală își înnoiește parcul auto. Automobilele de producţie rusească sunt înlocuite de Skode


 
Procuratura Generală a achiziţionat un set de automobile, în valoare de circa 4,9 mln lei, care au fost repartizate pentru dotarea procuraturilor teritoriale şi specializate din republică. Acest lucru a fost posibil datorită suportului UE pentru reforma justiţiei, din contul mijloacelor financiare alocate pentru anul 2014 în conformitate cu Acordul de finanţare privind Programul de suport al reformei justiţiei, transmite UNIMEDIA.
Noile autoturisme, de producţie europeană, dispun de sisteme tehnice performante, au norme de poluare conforme standardelor comunitare şi consum redus de combustibil. Ele vor substitui 22 din totalul celor 62 de automobile învechite, de producţie rusească, unele dintre care erau în dotarea organelor procuraturii, încă din anii 90 ai secolului trecut.

Potrivit procurorului general, Corneliu Gurin, sporirea capacităţilor instituţionale şi de mobilitate contribuie la asigurarea eficienţei activităţii procurorilor, eliminând barierele tehnice şi problemele administrative, generate de dotări insuficiente.
Graţie suportului bugetar oferit de Uniunea Europeană, procesul de modernizare tehnico-materială a Procuraturii Republicii Moldova a luat amploare pe parcursul ultimilor doi ani. Astfel, pe parcursul anului curent, au demarat noi proiecte ce prevăd reparaţia, modernizarea şi dotarea mai multor sedii ale procuraturilor teritoriale, instalarea sistemelor de securitate primară în sediile tuturor organelor procuraturii din ţară, asigurare cu tehnică birotică şi informaţională, elaborarea şi perfecţionarea sistemelor electronice moderne de stocare, păstrare şi gestionare a informaţiilor.
În paralel, cu suportul proiectelor finanţate de UE şi alţi parteneri, se realizează multiple activităţi de instruire şi perfecţionare a cunoştinţelor şi aptitudinilor procurorilor, sunt elaborate noi reglementări, metodologii şi ghiduri de bune practici în domeniile de responsabilitate ale Procuraturii.

Sursa:UNIMRDIA
Data:17 noiembrie 2014

Niciun comentariu: